Wednesday, June 17, 2009

Holy Matrimony antara Norris enggau Liwan

Kena ka 6.6.09, Norris enggau Liwan ditikah ba Gereja St Helen, Serian, lalu bisi makai malam ba Kuching ba Christian Ecumenical Worship Centre, Aku cuma jadi tukang gambar ba Gereja enggau ba CEWC, Baka ba Gereja, bala kami udah setuju, semak bisi bala ti nikah, Kami cuma ngemedarka dua tauka tiga aja tukang gambar ti ulih ngambik gambar, ngambika sida ti dijumput senang medah bala ti ditikahka.