Friday, May 15, 2009

Nemuai ngagai St Simon Sebuyau

Nemuai Ngagai St Simon Sebuyau ari St Helen Serian
Kami ari St Helen Serian, bisi nemuai ngagai St Simon Sebayau kena ka 9.5.2009 ngagai 10.5.2009. atas di pelalu ka ulih Rev. Fr. Joshua, ngagai bala sida AWF (Anglican Women Fellowship), awak ka ulih meri perasan ngagai bala indai ba menoa ti di pagai Gereja St Simon, dalam pengawa Tuhan.
Sebedau kami berakat, kami besampi, di ulu ka ulih FR Eliot.


Raban AWF St Helen, Serian, Sebedau Berakat.
Jam pukul 12:00 tengah hari bala kami pan datai ba Pasar Sebangan, dia kami sama sama bebala, enda jauh ari pengkalan, di mua kedai. Bala ti nadai bebayai ka bekal, makai ba kedai.

No comments: